トップ «Round 6 Standings 最新 Round 7 Pairings»

Lord of Magic Championships 2004


Draft 2 Pods

PodSeatPlayerPoints
11Asahara, Akira18
2Yasooka, Shota15
3Akiyama, Takashi15
4Mitamura, Kazuya15
5Arita, Ryuichi15
6Hosono, Yasuto15
7Atsuta, Nao15
8Yamazaki, Yuki15
21Shiota, Fumihiko12
2Shimura, Ichiro12
3Kochi, Daiki12
4Ohara, Yoshirou12
5Yotsumoto, Yuki12
6Ishikawa, Ren12
7Mori, Katsuhiro12
8Nakamura, Shuhei12
31Noguchi, Yuichiro12
2Kuzuo, Satoshi12
3Oiso, Masashi12
4Tomii, Tsubasa12
5Ibamoto, Masami12
6Takeda, Hiroki12
7Takahashi, Keiji10
8Natsume, Takuya10
41Aridome, Tomohiro10
2Tokura, Mikihiro9
3Shibata, Toshiya9
4Imai, Ryota9
5Mori, Takashi9
6Ohsawa, Takuya9
7Kudo, Koichi9
8Watanabe, Yuya9
51Takeda, Takamichi9
2Shimizu, Yujin9
3Okuyama, Tatsunori9
4Tanaka, Yuya9
5Suzuki, Yuji9
6Asai, Ryusuke9
7Endo, Yusuke9
8Ohno, Isao9
61Sugimoto, Shigeki9
2Matsumura, Takehiko9
3Akita, Naoto9
4Matsuyama, Satoshi9
5Tomioka, Takahiro7
6Suzuki, Shusei7
7Harada, Satoshi7
71Senba, Kotaro7
2Aizawa, Keiji6
3Kuriyama, Daisuke6
4Orihara, Jun6
5Masuno, Ryosuke6
6Yamabe, Tadayoshi6
7Hosono, Tetsushi6
81Iwakawa, Tatsuya6
2Tase, Masaharu6
3Ogawa, Takashi6
4Nakamura, Masanori6
5Shimoji, Ai6
6Saida, Toshihiro6
7Katayose, Shingo6
91Kawada, Chihiro6
2Hagiwara, Noriyuki6
3Higashi, Tetsutaro4
4Ino, Kentaro3
5Nakazawa, Kazuhiro3
6Takamatsu, Hiroomi3
7Kitazawa, Kiyohiro3

編集