トップ «Round 1 Results 最新 Round 2 Pairings»

Lord of Magic Championships 2004


Round 1 Standings

RankPlayerPointsOp.Win%
1 Takahashi, Keiji 3 33.33%
2 Asai, Ryusuke 3 33.33%
3 Shimura, Ichiro 3 33.33%
4 Imai, Ryota 3 33.33%
5 Ohara, Yoshirou 3 33.33%
6 Ibamoto, Masami 3 33.33%
7 Yotsumoto, Yuki 3 33.33%
8 Tomii, Tsubasa 3 33.33%
9 Yasooka, Shota 3 33.33%
10 Nakamura, Shuhei 3 33.33%
11 Noguchi, Yuichiro 3 33.33%
12 Kuriyama, Daisuke 3 33.33%
13 Hosono, Tetsushi 3 33.33%
14 Hosono, Yasuto 3 33.33%
15 Natsume, Takuya 3 33.33%
16 Arita, Ryuichi 3 33.33%
17 Oiso, Masashi 3 33.33%
18 Asahara, Akira 3 33.33%
19 Hagiwara, Noriyuki 3 33.33%
20 Shimizu, Yujin 3 33.33%
21 Kudo, Koichi 3 33.33%
22 Takeda, Hiroki 3 33.33%
23 Yamabe, Tadayoshi 3 33.33%
24 Saida, Toshihiro 3 33.33%
25 Tokura, Mikihiro 3 33.33%
26 Ino, Kentaro 3 33.33%
27 Ohsawa, Takuya 3 33.33%
28 Atsuta, Nao 3 33.33%
29 Ishikawa, Ren 3 33.33%
30 Senba, Kotaro 3 33.33%
31 Mori, Takashi 3 33.33%
32 Akiyama, Takashi 3 33.33%
33 Kochi, Daiki 3 33.33%
34 Suzuki, Shusei 1 33.33%
35 Aridome, Tomohiro 1 33.33%
36 Ohno, Isao 0100.00%
37 Katayose, Shingo 0100.00%
38 Tanaka, Yuya 0100.00%
39 Okuyama, Tatsunori 0100.00%
40 Harada, Satoshi 0100.00%
41 Watanabe, Yuya 0100.00%
42 Ogawa, Takashi 0100.00%
43 Iwakawa, Tatsuya 0100.00%
44 Takeda, Takamichi 0100.00%
45 Sugimoto, Shigeki 0100.00%
46 Kuzuo, Satoshi 0100.00%
47 Tomioka, Takahiro 0100.00%
48 Tase, Masaharu 0100.00%
49 Yamazaki, Yuki 0100.00%
50 Higashi, Tetsutaro 0100.00%
51 Akita, Naoto 0100.00%
52 Masuno, Ryosuke 0100.00%
53 Mori, Katsuhiro 0100.00%
54 Shiota, Fumihiko 0100.00%
55 Kawada, Chihiro 0100.00%
56 Matsumura, Takehiko 0100.00%
57 Takamatsu, Hiroomi 0100.00%
58 Matsuyama, Satoshi 0100.00%
59 Shimoji, Ai 0100.00%
60 Nakazawa, Kazuhiro 0100.00%
61 Kitazawa, Kiyohiro 0100.00%
62 Aizawa, Keiji 0100.00%
63 Suzuki, Yuji 0100.00%
64 Mitamura, Kazuya 0100.00%
65 Shibata, Toshiya 0100.00%
66 Orihara, Jun 0100.00%
67 Nakamura, Masanori 0100.00%
68 Endo, Yusuke 0100.00%
Tags: Status

編集